Ratwonik Wodny

Ratownik wodny – osoba uprawniona do prowadzenia ratownictwa wodnego, polegającego w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych.

Płetwonurek

Płetwonurek – nurek wyposażony w sprzęt nurkowy składający się z butli ze sprężonym do ponad 200-stu bar gazem, automatu oddechowego, płetw, obciąznikow i maski do nurkowania. Płetwonurek w przeciwieństwie do nurka klasycznego może swobodnie poruszać się w toni wodnej za pomocą płetw.

Sternik Motorowodny

Sternik to osoba kierująca jednostką pływająca z pomocą steru.Na większych statkach i okrętach sternik jest jednym z członków załogi, który kieruje okrętem wypełniając . Jest to także nazwa specjalizacji zawodowej takiego marynarza. Do zadań sternika 

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Pierwsza pomoc – zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).