Jak uzyskać patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej?

Aby uzyskać patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej spełnić jedno z poniższych wymagań:

  • odbycie 10-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym oraz złożenie
    z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych;
  •  posiadanie stopnia chorążego Marynarki Wojennej albo Straży Granicznej w dziale pokładowym oraz odbycie 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej;
  • odbycie 3-miesięcznej praktyki pływania w ramach pełnienia służby na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym użytkowanych przez jednostki organizacyjne kierowane przez organy podległe ministrowi właściwemu
    do spraw wewnętrznych oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej uprawnia do kierowania:

  • małym statkiem,
  • łodzią przewozową o napędzie mechanicznym

terminy szkoleń

Cennik

stacjonarne

info: 790-200-998

info: 790-200-998

Zgłoś się na kurs lub zadaj pytanie poprzez formularz kontaktowy