Ochotnicza Straż Pożarna „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim posiada zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego MSWiA Nr zgody: DOLIZK- NR GW-0272-5/2017

Jak zostać Ratownikiem Wodnym?

Ratownikiem wodnym może zostać:

 • osoba, która ma skończone 18 lat i ukończyła szkolenie dla ratowników wodnych zgodne z rozporządzeniem MSW z 21 czerwca 2012 roku zakończone egzaminem
 • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich;
 • posiada inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym,  są to: patent na sternika motorowodnego, jachtowego, płetwonurka, operatora radiostacji lub instruktora pływania;
 • spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika;
 • jest zatrudniona lub pełni służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub jest członkiem tego podmiotu.

Egzamin praktyczny kończący szkolenie na stopień Ratownika Wodnego, obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań polegających na:

 • przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min;
 • przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia;
 • przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;
 • przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), na dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła;
 • przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;
 • holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m;
 • wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Egzamin teoretyczny

 • Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba zdająca uzyskuje 1 punkt, a za odpowiedź nieprawidłową – 0 punktów.
 • Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 80% zadań testowych zawartych w karcie testowej.

TERMINY KURSÓW

 • 29 maj – 5 czerwca 2024 (Międzyrzec Podlaski)
 • 7 – 14 czerwca 2024 (Międzyrzec Podlaski)
 • 14 – 21 czerwca 2024 (Międzyrzec Podlaski)

Cena: 1300 zł

Zgłoś się na kurs lub zadaj pytanie poprzez formularz kontaktowy

Potrzebujesz innego terminu?

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu dodatkowego patentu lub KPP?