Ochotnicza Straż Pożarna „Stołpno” w Miedzyrzecu Podlaskim organizuje półkolonie w dwóch turnusach:

Turnus I w terminie od 03 lipca do 9 lipca 2023 roku
Turnus II w terminie od 10 lipca do 16 lipca 2023 roku

Koszt półkolonii to 790 zł

Bazą półkolonii jest budynek ZPO nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim znajdujący się pod adresem:
ul. Partyzantów 8
21-560 Międzyrzec Podlaski
Jest to miejsce, w którym dzieci zaczynają zajęcia oraz je kończą. W trakcie dnia będą odbywały się wycieczki piesze w różne ciekawe miejsca (straż, żwirownia, las). Dostosujemy je do panującej danego dnia pogody.

Godziny półkolonii: 8:00 – 16:00

Kadra:
Kierownik:
Adam Paluszkiewicz
Wychowawcy:
– Aleksandra Sobolewska
– Adrian Boguta
– Łukasz Paluszkiewicz
Instruktor OSP – Karol Szmytko
Kadra ma przeszkolenie podstawowe OSP, a część kursy dowódców OSP. Wszyscy są Ratownikami Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Mamy wysokie kompetencje ratownicze. Wszyscy są Ratownikami Wodnymi, a część instruktorami Ratownictwa Wodnego.

Liczba uczestników: 30 osób na jednym turnusie

Gwarancją rezerwacji miejsca jest przesłanie następujących informacji drogą mailową:
imię i nazwisko dziecka,
datę i miejsce urodzenia dziecka,
imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych,
telefon kontaktowy do rodziców,
preferowany turnus.

Na adres: adam.paluszkiewicz@strazpozarna.org.pl

Wpłata pieniędzy na konto OSP Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim:
62 8039 0006 0000 0008 4491 0006 (w tytule proszę wpisać turnus oraz imię i nazwisko dziecka)
Oraz wypełnienie umowy i  karty kwalifikacyjnej uczestnika

O przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.